سرزمین تاریخ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: امیر نعمتی لیمائی ( سورنا گیلانی ) - ۱۳٩٥/٧/۱٠

نخستین شماره فصلنامه تخصصی«تاریخ و پژوهش»به صاحب‌امتیازی و مدیر مسئولی دکتر عبدالرحیم قاضی منتشر شد.

فصلنامه تخصصی تاریخ و پژوهش

«دانشگاه جندی شاپور و روابط علمی آن با هند و روم» به قلم عبدالرحیم قاضی و ماهم عاشوری دوجی، «ابوالغازی بهادرخان» به قلم مصطفی کافالی و ترجمه محمد قجقی، «آثار مکتوب امیرعلی‌شیر نوایی» به قلم امیر نعمتی لیمائی، «نقش سیاسی خاندان سرابندی در تاریخ معاصر سیستان» به قلم ناصر چاری، «نقش انگلیس در جنگهای دوره اول و دوم روس و ایران» به قلم ستار بردی فجوری، «آسیب شناسی سیاسی حکومت آل زیار در جرجان و طبرستان» به قلم ایرج رمضانی و عبدالرحیم قاضی و نیز «روند شکل گیری موالی در ایران بعد از ورود اسلام» به قلم لیلا نریمان فرد و محمد حبیب پور عناوین مقالات هشتگانه‌ای هستند که در نخستین شماره این فصلنامه تخصصی انتشار یافته‌اند.

غلامحسین نوعی، سردبیر فصلنامه تاریخ و پژوهش است و اعضای هیات تحریریه و داوران آن را جمعی از استادان و پژوهشگران تاریخ تشکیل می‌دهند.

امیر نعمتی لیمائی ( سورنا گیلانی )
امیر نعمتی لیمائی، دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :