دروصف پارسی سرایان- نمونه هایی از اشعار پدر ادب ترکی، امیرعلیشیر نوایی(فانی)

امیرعلیشیر نوایی(فانی) سیاستمدار و فرهنگمرد برجسته روزگار تیموری واجد جایگاهی پرفراز و رفعت در تاریخ ایران است. او که به ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 224 بازدید
تیر 94
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مفردات
1 پست
تیموریان
10 پست
ساسانیان
3 پست
زیاریان
1 پست
نوروز
1 پست
ایلخانان
3 پست
مغولان
5 پست
امیرکبیر
1 پست
قاجاران
2 پست
فردوسی
1 پست
حافظ
1 پست
خیام
1 پست
سربداران
1 پست
گیلان
1 پست
ماکیاولی
1 پست
مزدک
1 پست
الغ_بیگ
1 پست
صفاریان
2 پست
عمرولیث
2 پست
رودکی
1 پست
مشروطیت
2 پست
مشروعه
1 پست
سامانیان
1 پست
چنگیزخان
1 پست
ترکان
1 پست
زندیان
3 پست
تیمورلنگ
1 پست
نادرشاه
2 پست
افشاریان
2 پست
برمکیان
1 پست