مفردات امیرعلیشیر نوایی

عنوان: رساله مفردات (در فن معما)

نویسنده: امیر علیشیر نوایی

با مقدمه، تصحیح، توضیح و تحشیه: امیر نعمتی لیمایی، مهدی قاسم نیا

ناشر: مشکوه دانش

تاریخ انتشار: بهار۱۳۹۴

تعداد صفحه:۱۲۲

مفردات امیرعلیشیر نوایی

مرکز پخش و فروش:

تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بهنام، نبش کوچه شانزدهم، پلاک۲/۱، مرکز ۳۴ دانشگاه جامع علمی و کاربردی، انتشارات مشکوه دانش. تلفن:۴۴۰۰۱۰۳۴، ۴۴۰۰۱۰۳۳

خرید آنلاین:

http://www.meshkatpub.ir/ZOnlineSale.aspx

/ 0 نظر / 124 بازدید