معرفی کتاب امیرعلیشیر نوایی

عنوان: بررسی زندگی سیاسی و واکاوی کارنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امیرعلیشیر نوایی


عنوان انگلیسی: Analysis of the Political life of Amir Alishir Navai and Exploring his Cultural, Scientific, Social and Economic Works

نویسنده: امیر نعمتی لیمایی

با سرسخن و مقدمه استادان گرانمایه: دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

ناشر: وزارت امورخارجه و دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ انتشار: بهمن 1393

صفحات: 378


بررسی زندگی سیاسی و واکاوی کارنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امیرعلیشیر نوایی

مراکز پخش و فروش:

تهران، میدان انقلاب، خیابان 12فروردین، پاساژ ناشران، طبقه همکف، پلاک16/22. تلفن: 66952290- 09359649027

تهران: خیابان شهید باهنر(نیاوران)، خیابان شهید آقایی، جنب مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه، فروشگاه شماره 2. تلفن: 22802662

مشهد: میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز پژوهش های آسیای مرکزی. تلفن: 38796827-051

Analysis of the Political life of Amir Alishir Navai and Exploring his Cultural, Scientific, Social and Economic Works

فهرست مطالب:

سخن ناشر

سرسخن

مقدمه

بخش یکم ـ  شرح احوال امیرعلی­شیر نوایی

فصل یکم ـ از تولد تا همراهی با سلطان حسین بایقرا

فصل دوم ـ حضور در آوردگاه سیاست و همراهی با سلطان حسین بایقرا

فصل سوم ـ عوامل موثر در پرورش شخصیت و جهت­ گیری فکری نوایی

بخش دوم ـ  مشاغل و مناصب حکومتی امیرعلی­شیر نوایی و علل و عوامل ارتقای او

فصل یکم ـ مشاغل و مناصب حکومتی امیرعلی­شیر نوایی

فصل دوم ـ علل و عوامل ارتقای امیرعلی­شیر نوایی

بخش سوم ـ  نقش امیرعلی­شیر نوایی در سیاست ­های اعمال­ شده سلطان حسین بایقرا

فصل یکم ـ  نقش امیرعلی­شیر در سیاست ­های داخلی و خارجی سلطان حسین بایقرا

فصل دوم ـ نقش امیرعلی­شیر در منازعات و نبردهای داخلی حکومت تیموری

فصل سوم ـ حضور موثر امیرعلی­شیر در ترکیب و آرایش نیروهای سیاسی

بخش چهارم ـ  گرایش­ های مذهبی و تمایلات عرفانی امیرعلی­شیر نوایی

فصل یکم ـ نوایی، تشیع و تسنن

فصل دوم ـ تمایلات عرفانی و پویش­ های متصوفانه

بخش پنجم ـ  آثار مکتوب امیرعلی­شیر نوایی

فصل یکم ـ آثار ادبی

فصل دوم ـ آثار تاریخی

فصل سوم ـ آثار رجالی

فصل چهارم ـ آثار فنی و هنری

فصل پنجم ـ آثار اخلاقی

فصل ششم ـ آثار مذهبی

فصل هفتم ـ آثار عرفانی

فصل هشتم ـ آثار اسنادی

فصل نهم ـ آثار منتسب و گمشده

بخش ششم ـ  شخصیت علمی ـ ادبی امیر علی­شیر نوایی و اثربخشی مکتب­ساز او

فصل یکم ـ امیرعلی­شیر نوایی، پدر ادب ترکی

فصل دوم ـ امیرعلی­شیر نوایی، دست­ پرورده و مبلغ فرهنگ ایرانی

فصل سوم ـ اثربخشی مکتب­ ساز امیرعلی­شیر نوایی

فصل چهارم ـ فرهنگ­ های­ لغات ترکی و فارسی متکی بر آثار امیرعلی­شیر نوایی

بخش هفتم ـ  شخصیت اخلاقی، مذهبی و عرفانی امیرعلی­شیر نوایی

فصل یکم ـ شخصیت اخلاقی امیرعلی­شیر نوایی

فصل دوم ـ شخصیت مذهبی امیرعلی­شیر نوایی

فصل سوم ـ شخصیت عرفانی امیرعلی­شیر نوایی

فصل چهارم ـ ناگفته ­هایی از زندگی شخصی امیرعلی­شیر

بخش هشتم ـ  خدمات عام المنفعه امیرعلی­شیرنوایی

فصل یکم ـ بناهای آموزشی و فرهنگی

فصل دوم ـ تاسیسات عمرانی

فصل سوم ـ بناهای مذهبی و طریقتی

فصل چهارم ـ مجتمع چندمنظوره اخلاصیه

فصل پنجم ـ یک مقایسه: امیرعلی­شیر، همتای ‌‌نظام­ الملک ‌یا همسان ‌رشیدالدین

بخش نهم ـ  ممدوحان و مغضوبان امیرعلی­شیر نوایی و حمایت­های او از اهل فرهنگ

فصل یکم ـ ممدوحان امیرعلی­شیر

فصل دوم ـ پشتیبانی امیرعلی­شیر از اهل فرهنگ

فصل سوم ـ نوایی و جامی

فصل چهارم ـ مغضوبان امیرعلی­شیر نوایی

بخش دهم ـ  درگذشت امیرعلی­شیر نوایی و آثار سیاسی و اجتماعی ناشی از مرگ او

فصل یکم ـ درگذشت امیرعلی­شیر

فصل دوم ـ آثار سیاسی و اجتماعی درگذشت امیرعلی­شیر

بخش یازدهم ـ حیات معنوی، سیاسی و اجتماعی نوایی پس از مرگ تا عصر کنونی

فصل یکم ـ منزلت امیرعلی­شیر و آثار او در میان ایرانیان تا امروز

فصل دوم ـ منزلت امیرعلی­شیر و آثار او در میان ترکان تا امروز

فصل سوم ـ منزلت امیرعلی­شیر و آثار او در میان دیگر ملل تا امروز

برآیند سخن

منابع و مآخذ

فهرست اعلام

/ 2 نظر / 96 بازدید
جمشید کیانی

درود بر شما. در اولین فرصت ، این کتاب را تهیه و مطالعه می‎کنم. اگر اشکالی ندارد ، از شما پرسشی دارم : پژوهش و نگارشِ این کتاب ، چقدر زمان برده است؟

mona

باید کتاب جالبی باشد. ولی ای کاش اسم کوتاه تری داشت