نادر شاه افشار و تسخیر هندوستان _ ۲

 

نادر در هنگام ورود به دهلی فرمان داد که مبالغ هنگفتی از ثروتمندان بستانند (شعبانی ، رضا ؛ تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه ؛ تهران : سمت ، چاپ چهارم ، 1381 ، ص 44) اما کارگزاران که بسیاری از انان از خود هندیان بودند از فرصت سود جسته و به ازای هر ده هزار روپیه که برای شاه ایران می گرفتند چهل و پنج هزار روپیه برای خود می ستاندند . ( مالکم ، سرجان ؛ تاریخ ایران ؛ ترجمه میرزا حیرت ، جلد دوم ، بمبئی : بی نا ، 1876م ، ص 30-31 ) بدین سبب زمینه نارضایتی و اشوب فراهم امد . از سوی دیگر در روز دوم ورود نادر به دهلی برخی از اشرار خبر مرگ نادر را بر سرزبانها انداختند . ( تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه ، ص 44)  در نتیجه مردم دهلی که می پنداشتند نادر مرده است فرصت را غنیمت شمرده و بر ایرانیان حمله بردند . نادر چند نفر را رهسپار کرد تا به مردم بفهمانند که خبر مرگ او دروغی بیش نیست ، اما شورشیان فرستادگان او را کشتند . نادر صیح روز بعد خود به میان مردم رفت تا شورش را فرو نشاند اما شورشیان به جان او نیز سوءقصد کردند و تیری  به سوی او انداختند که سبب کشتن یکی از نزدیکانش شد . ( همان ، ص 44) پس از این واقعه ، نادر خشمگین شده و فرمان کشتار و تاراج داد .

 « شور محشر و اشوب فزع اکبر در میان شهر پدید امد . فی الفور در و دیوار عمارات رفیعه نقش عالیها سافلها گرفت و مساکن اصحابشان صفت خانه زنبور پذیرفت .» ( استرابادی ، میرزا مهدی ؛ جهانگشای نادری ؛ تصحیح عبدالله انوار ، تهران : انجمن اثار ملی ، 1341 ، ص 256 )

 

نگاره ای از نادرشاه و محمدشاه گورکانی

سرانجام با پادرمیانی و شفاعت محمدشاه گورکانی خشم نادر فرو نشست و فرمان امان صادر شد . حکم نادر انچنان نافذ بود که « اگر کیسه در یا زر سرخ یا از جواهر که به دست داشتند ، برتافتند و اگر طلا و نقره و پیرایه مرصع به پای ایشان می امد ، هرگز خم شده نمی گرفتند و اگر پریچهرگان ماهوش و گر خوبان افتاب چهر بی پردگی به نظر می امدند ، اصلا به طرف انها نگاه نمی کردند. » ( .... ؛ حدیث نادرشاهی : احوال نادرشاه ؛ تصحیح رضا شعبانی ؛ دانشگاه ملی ایران ، 1356 ، ص 32 )

 

نگاره ای از نادرشاه و محمدشاه گورکانی

درباره عده کشته شدگان رقمهای اغراق امیزی گفته شده است به گونه ای که کشمیری شمار انان را بیست هزار نفر ( کشمیری ، عبدالکریم ؛ بیان واقع ؛ تصحیح کی . بی . نسیم ، لاهور : دانشگاه پنجاب ، 1970 ، ص 37 ) و میرزا مهدی خان استرابادی شمار انان را سی هزار نفر بیان داشته است . لکهارت نیز می نویسد شمار انانی که از دم تیغ گذشتند نباید بیش از بیست هزارنفر باشد اما عده ای دیگر مخصوصا زنانی که خودکشی کردند را باید بر اینان افزود . (لکهارت ، لارنس ؛ نادرشاه ؛ ترجمه مشفق همدانی ، تهران : صفی علی شاه ، 1331، 193 )

بسیاری از صاحبنظران و تاریخ پژوهان بر این باورند که شاه ایران بردباری و ملایمت بسیار از خود نشان داده و به حکم ضرورت دست یه چنین اقدام ناشایستی زده است ( نگاه کنید به :  مینورسکی ، و ؛ تاریخچه نادرشاه ؛ ترجمه رشید یاسمی ، تهران : امیرکبیر ، 1313 ، ص 70 و تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه ، ص 46) اما به نظر می رسد که تعابیر این نویسندگان اندکی خوشبینانه و جانبدارانه باشد زیرا در هر حال هزاران انسان کشته شدند .

پس از گذشت اندک زمانی ، نادرشاه افشار در صدد جبران برامد وبرای برقراری مناسبات شایسته با هندیان ، یکی از شاهزادگان هندی را به همسری پسر خویش نصرالله میرزا دراورد . مراسم عروسی در 26 محرم سال 1152 برپاشد و نادر مبالغی در میان تهیدستان تقسیم نمود . (وزیر مرو ، محمد کاظم ؛ عالم ارای نادری ؛  با مقدمه میکلوخوماکلای ، جلد دوم ، مسکو : بی نا ، 1966-1960، ص 47 و جهانگشای نادری ، ص332)

نادر سرانجام در سوم صفر سال 1152 عزم بازگشت به کشور نمود و سوی ایران زمین رهسپارشد . نتایج این سفر جنگی  را در چند مورد می توان خلاصه نمود :

1- خزانه و جواهرات سلطنتی هندوستان از ان پادشاه ایران شد.

2- سرزمینهای غرب رودخانه سند و اتک به ایران واگذار شد .

3- رسانیدن مرزهای ایران زمین به حدود تاریخی خویش .

4- متزلزل تر شدن اساس حکومت مرکزی هند که نتایج شومی پدید اورد و دست دولتهای غارت پیشه و استعمارگر انگلیس و فرانسه و پرتغال را برای تجاوز به ان سرزمین پهناور باز گذاشت و در واقع استثمار طولانی  شبه قاره را تسریع کرد .( تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه ، ص 46-47)

 

آرامگاه نادر/ مشهد

 

کتابنامه :

 

1- استرابادی ، میرزا مهدی ؛ جهانگشای نادری ؛ تصحیح عبدالله انوار ، تهران : انجمن اثار ملی ، 1341

2- شعبانی ، رضا ؛ تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه ؛ تهران : سمت ، چاپ چهارم ، 1381

3- کشمیری ، عبدالکریم ؛ بیان واقع ؛ تصحیح کی . بی . نسیم ، لاهور : دانشگاه پنجاب ، 1970

4- لکهارت ، لارنس ؛ نادرشاه ؛ ترجمه مشفق همدانی ، تهران : صفی علی شاه ، 1331

5- مالکم ، سرجان ؛ تاریخ ایران ؛ ترجمه میرزا حیرت ، جلد دوم ، بمبئی : بی نا ، 1876م 

6- مینورسکی ، و ؛ تاریخچه نادرشاه ؛ ترجمه رشید یاسمی ، تهران : امیرکبیر ، 1313

7- وزیر مرو ، محمد کاظم ؛ عالم ارای نادری ؛  با مقدمه میکلوخوماکلای ، جلد دوم ، مسکو : بی نا ، 1966-1960

8- ......... ؛ حدیث نادرشاهی : احوال نادرشاه ؛ تصحیح رضا شعبانی ؛ دانشگاه ملی ایران ، 1356

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« ایران شهر از کنار فرات تا جیحون است و و وسط ابادانی عالم است . » (میرخواند)

 

/ 80 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سورنا گيلانی

سرور ارمين گرامی ؛ با درود از حسن توجهی که به نگاشته های اين تارنگار داريد سپاسگزارم . پاينده باشيد

سورنا گيلانی

دوست گرامی جناب فرشيد ؛ با درود و تقديم احترام . ۱- حقيقت ان است که هنوز در مورد ترک تبار يا کردتبار بودن و ... صفويان تاریخدانان و تاريخ پژوهان به نظری مشترک دست نيافته اند . چنانکه حتی تاريخنگاری چون زکی وليدی توغان ترک تبار انها را کرد می داند اما رویمر المانی انها را ترک می پندارد . منابع درباری دوره صفویه نیز انان را از فرزندان امام موسی کاظم (ع) معرفی می کند درحالیکه به یقین جد انان شیخ صفی شافعی مذهب بوده است ( شافعی چگونه سید می شود ؟) ! و البته این همه به این سبب است که صفویان خود تمام اثار مربوط به پیشینه تاریخی خویش را زدوده اند . بهتر است نگاهی دوباره به گفتگوهای اينجانب و بابايادگار گرامی بيفکنيد ؛ فکر کنم در مورد اصل و نسب صفویان در ان به طور کامل سخن گفته شده است .۲- فرمايشتان درست است در گيلان کردان را تبعيدی خطاب می نمودند . اما به يقين در اذربايجان حداقل طوايفی از کردان نيز می زيسته اند . کتاب « شرفنامه ؛ تاریخ مفصل کردستان »‌ شرف خان بدليسی که اشتباه نکنم معاصر صفويان بوده اما در عثمانی نيز زيسته است در اين مورد اطلاعاتی خوبی به دست می دهد . ۳- در مورد اينکه ترکی زبان بيشتر مردم امروز اذ

سورنا گيلانی

جناب مرصاد بصير با درود و تقديم احترام . از مهرتان و همچنين توضيحات ارزنده ای که در مورد لطفعليخان زند دلاور ايرانی بيان داشته ايد سپاسگزارم . پاينده باشيد . ياحق

ساسان

سرور شيرين گفتار دانا و اکاه جناب ارجمند سورنا گيلانی.در کمال بدبختانه بنده موفق نگرديدم آخرين نگاشته پر فيض جنابالی را با عنوان تيمور ملنگ ديدن نمايم.لطفا به ينده کمک نماييد.بدرود بر نژاد آريايي و پارسی

سورنا گیلانی

جناب مهدی ؛ با درود از توجهتان به نگاشته های اين تارنگار سپاسگزارم . يا حق

atila

با سپاس از توضيحات آقای گيلانی. ضمنا فراموش نکنيم تهران مرکزيت ايران را نيز به عهده دارد. اين مهمتر است. شاد باشيد.

atila

سلام آقای بابا يادگار.در مورد مادر شاه اسماعيل فکر ميکنم قضيه حل شد. در مورد ساير موارد در خصوص آذربايجان قصد دارم در آينده نزديک ايميلی خدمتتان بفزستم. فکر ميکنم باز در کامننتتان به اسم بنده اشاره کرديد که باز ميگويم اين اسم مستعار بنده اکنون هيچ ارتباطی به آتيلای تاريخی(نميگويم خوب بود يا بد و ترک زبان بود يا نه) ندارد و فقط پسوند کوراوغلی اسم بنده مربوط به يکی از شخصيتهای حماسی آذربايجان ايران است. موفق باشيد. يا علی

atila

و اما جناب آقای رامين. نخست با عرض سلام مواردی چند را قابل ذکر ميدانم. بر خلاف گفته شما من آذربايجانيها را دارای نژاد ترک نميدانم و اصلا تصور ندارم که آذربايجانيها در اين فاکتور که شايد هم هويتی باشد؛ از ساير ايرانيان مستثنی هستند. نژاد موضوعی کاملا علمی است(اگر غير علمی نکنيم) و اين علم وجود نژادهايی مانند آريا و ترک و بسياری ديگر را نفی ميکند و من به شخصه هيچ محوريتی برای نژاد قائل نيستم چون مثلا به عنوان يک تبريزی قرابت نژادی بسيار بيشتری با يک ارمنی ساکن ايروان دارم تا با يک بلوچ ايرانی در حالی که هيچ يک از فاکتورهای هويتی ام با آن ارمنی ايروانی جور نيست.و اما در مورد قوميت. قوميت را بنده يکی از فاکتورهای هويتی ميدانم که در طول زمان شکل ميگيرد. اين در مورد ما آذربایجانیهای ایران با نامهای ترک و آذری و ترک آذری و ترک آذربایجانی و آذربایجانی شکل گرفته.در این خصوص قکر میکنم باید کمی واقع بین بود. اگر تنها صد سال هم باشد که ما به این زبان صحبت میکنیم این جزئی از وجود ما شده. همانطور که مسلمان و شیع اثنی عشری هستیم.

atila

. آقای رامین هر قومیتی برای خود علاوه بر ذخایر تاریخی موجودیت کنونی دارد. اگر ÷دران من در دوران اورارتویی ؛ کتیبه به زبان اورارتویی حک میکردند و مثلا 900 سال ÷یش به یکی از زبانهای هندوایرانی سخن میگفتند اکنون ÷در من با زبانی به نام ترکی آذری من را می÷روراند.همینطور است دین و مذهب من(خوشبختانه در اینجا موضوع بر سر دین و مذهب مطرح نیست). شما نیز فردی تحصیل کرده هستید و عاقل و زبان مادریتان(لری یا فارسی) را با هیچ زبان دیگری عوض نمیکنید برای اینکه به عمق دلبستگی من به عنوان یک جوان ایرانی به زبان مادریم را درک کنید تنها راهش این است که به دلبستگی شخصی خود به زبان مادریتان نگاه کنید و احساس من را دریابید. صد البته اگر به یک عامی آذربایجانی بگویید که از فردا ترکی حرف نزن با ناسزا خواهد کرد نه با منطق. ترک بودن ما هیچ ارتباطی به ترکمنهای عراق و ترکهای خلج و استانبولی و اوکراینی و حتی گروههای ترک سایر ایران ندارد...

atila

... تنها چیزی که وجود دارد این است که فاکتورهای هویتی اکثریت آذربایجانیهای ایران اینگونه است: <ترک آذربایجانی ایرانی مسلمان شیعه اثنی عشری>. شما با یک سفر کوتاه به آذربایجان ایران(شاید هم داشته اید) نمام این فاکتورها را عملا حس خواهید کرد.سخنم بر این است که بیایید به چیزهایی که داریم متقابلا احترام بگذاریم در عین حالی که اشتراکات زیادی هم داشته باشیم. نباید تصور کرد که مردم چیزی نمیفهمند و باید به آنان یاد داد. علاوه بر نتایج سیاستهای خود ایران ؛ نتایج سیاستهای دولت ترکیه در مورد کردها و شوروی در مورد ترکها کاملا بیان کننده این مطلب است. به هر حال موفق باشید.امیدوارم با احترام به متعلقات متقابل؛ ایرانی سرزنده داشته باشیم. یاشاسین اوت لار یوردو آذربایجان