# امیرکبیر

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی - مرد اندیشه و سیاست

فرا رسیدن نوروز فرخنده باد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی را بی گمان باید از جمله سرامدان و برجستگان تاریخ ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 112 بازدید