# تاریخ_آموزش_و_پرورش__در_ایران

سهم ایرانیان در معرفی و گسترش دانش- (درفاصله زمانی بامداداسلام تا پایان قرن چها

د: دانشمندان کوشا در فلسفه و حکمت : در فلسفه و حکمت نیز ایرانیان بسیاری صاحبنظر و فعال بودند بدان اندازه که شاید ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 135 بازدید

فرهنگ ؛ دانش ؛ آموزش از ورود اسلام تا ورود مغولان -۲

 عید میلاد پیامبر گرامی اسلام فرخنده باد  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   از تشکیل سلسله های ایرانی تا حمله مغول  ــــــــــــــــــــــــــــــــ براساس آنچه از مطالعه منابع تاریخی ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 494 بازدید

فرهنگ ؛ دانش ؛ آموزش در ایران از ورود اسلام تا ورود مغولان ـ۱

 فرا رسیدن نوروز فرخنده باد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - از ورود اسلام تا تشکیل سلسله های نیمه مستقل ایرانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیروزی سپاهیان عرب بر لشگریان ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 335 بازدید

دانش ، فرهنگ ، اموزش در روزگار تیموریان ـ ۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب: از اغاز پادشاهی عبداللطیف تا انقراض تیموریان (۹۱۲-۸۵۳) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از مطالعه احوال شاهزادگان تیموری پس از مرگ الغ بیگ چنین بر می اید ... ادامه مطلب
/ 68 نظر / 141 بازدید

دانش ، فرهنگ ، اموزش در روزگار تیموریان ـ ۲

  از اغاز پادشاهی شاهرخ تا به پادشاهی رسیدن عبداللطیف‌ (۸۵۳-۸۰۷ ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوران طولانی مدت فرمانروایی شاهرخ را باید دوره آرامش و ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 236 بازدید

دانش ، فرهنگ ، اموزش در روزگار تیموریان -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف : از ورود تیمور تا اغاز سلطنت شاهرخ ( 807-783) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   با گذشت مدت زمانی نزدیک به پنجاه سال از درگذشت ابوسعید ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 46 بازدید