# تاریخ_فرهنگ_ایران

خواجه غیاث الدین جمشید کاشانی ؛ صاحبنام در جهان ؛ گمنام در ایران

ایرانیان بسیاری در طول تاریخ از دیرباز تا امروز شهره گشته اند ؛ برخی از این نامداران چون ابن سینا ؛ زکریای رازی و  خواجه نصیرالدین ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 80 بازدید

فرهنگ ؛ دانش ؛ آموزش در ایران از ورود اسلام تا ورود مغولان ـ۱

 فرا رسیدن نوروز فرخنده باد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - از ورود اسلام تا تشکیل سلسله های نیمه مستقل ایرانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیروزی سپاهیان عرب بر لشگریان ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 262 بازدید