# حافظ

دروصف پارسی سرایان- نمونه هایی از اشعار پدر ادب ترکی، امیرعلیشیر نوایی(فانی)

امیرعلیشیر نوایی(فانی) سیاستمدار و فرهنگمرد برجسته روزگار تیموری واجد جایگاهی پرفراز و رفعت در تاریخ ایران است. او که به ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 94 بازدید

خواجه غیاث الدین جمشید کاشانی ؛ صاحبنام در جهان ؛ گمنام در ایران

ایرانیان بسیاری در طول تاریخ از دیرباز تا امروز شهره گشته اند ؛ برخی از این نامداران چون ابن سینا ؛ زکریای رازی و  خواجه نصیرالدین ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 39 بازدید

سیمـای ترکـان از نگـاه پارسی سرایان در گـذر تـاریـخ

عیــــد فطـــــر فرخنــده بـــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روابط و برخوردهای میان ایرانیان و ترکان در پهنه های گوناگونی چون میدان رزم ؛ وادی تدبیر و سیاست ورزی و عرصه ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 71 بازدید

دانش ، فرهنگ ، اموزش در روزگار تیموریان ـ ۲

  از اغاز پادشاهی شاهرخ تا به پادشاهی رسیدن عبداللطیف‌ (۸۵۳-۸۰۷ ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوران طولانی مدت فرمانروایی شاهرخ را باید دوره آرامش و ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 86 بازدید

دانش ، فرهنگ ، اموزش در روزگار تیموریان -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف : از ورود تیمور تا اغاز سلطنت شاهرخ ( 807-783) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   با گذشت مدت زمانی نزدیک به پنجاه سال از درگذشت ابوسعید ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 18 بازدید