# نوروز

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی - مرد اندیشه و سیاست

فرا رسیدن نوروز فرخنده باد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی را بی گمان باید از جمله سرامدان و برجستگان تاریخ ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 112 بازدید

فرهنگ ؛ دانش ؛ آموزش در ایران از ورود اسلام تا ورود مغولان ـ۱

 فرا رسیدن نوروز فرخنده باد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - از ورود اسلام تا تشکیل سلسله های نیمه مستقل ایرانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیروزی سپاهیان عرب بر لشگریان ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 120 بازدید