# کوروش_بزرگ

کوروش بزرگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاد و خاطره دلاوران پیروز خرمشهر گرامی باد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ این نوشتار ترجمه و برگردانی است از مقاله ای با عنوان ؛ Cyrous ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 38 بازدید