علامه قطب الدین محمد شیرازی ؛ گوهری دیگر از تبار فرهنگ

ایرانیان بسیاری در گستره ای زمانی به وسعت تاریخ به ایفای نقش در صحنه های علم و دانش پرداخته اند و این حضور چنان پررنگ بود که در بسیاری از قرون این خردورزان ایرانی بودند که پیشقراولی و قافله سالاری کاروان علم و دانش را بر عهده داشتند . علامه قطب الدین محمود بن ضیاءالدین مسعود شیرازی از جمله ی این بزرگان اندیشمند می باشد که در سده های میانی تاریخ ایران پس از اسلام و همزمان با دوران قدرتمداری ایلخانان مغول می زیست و البته با وجود شناخته شده بودنش نزد اندیشمندان بیگانه در میان ایرانیان به تقریب گمنام مانده است .

 نهایة الأدراک فی درایة الأدراک/ از جمله کتاب های مشهور قطب الدین شیرازی

علامه قطب الدین شیرازی که از دانشمندان طراز اول و به نام روزگار ایلخانی بود از جمله شاگردان دست پرورده ی اندیشمند نامی ان عهد ؛ خواجه نصیرالدین طوسی ؛ بوده است . بایسته است یاد گردد خود خواجه نصیرالدین در تاریخ فرهنگ ایران واجد جایگاهی والا و ارزشمند است چنانکه شاید بتوان او را سزاوار قیاس با حکیم ابوالقاسم فردوسی پنداشت ؛ زیرا اگر زنده ماندن زبان پارسی پس از حمله ی اعراب مدیون پشتکار بسیار فردوسی بوده باشد زنده ماندن فرهنگ ایرانی پس از یورش مغولان مرهون تلاش افزون خواجه نصیر بوده است . به هر حال ؛ اموختن و فراگرفتن از چنین استادی سبب شد که قطب الدین شیرازی از دانشمندان طراز اول و به نام ان عهد شود . چنانکه نویسنده ی ؛ تاریخ اولجایتو ؛ ضمن تعریف و تمجید بسیار مقام علمی او را چنین ستوده است :

« در جمله ی علوم بحری بود بی کرانه ؛ جامع ایمانی و یونانی ؛ در منطق و حکمت ایتی بود و در هندسه و هیئت و ریاضی حکایتی و در اصول بی مثل و شبیه و نظیر ؛ در کلام و علم معانی و بیان از دندان دلربایان منظوم تر ... علم او صفت جهل و شبهت را بدرید و مناظر و مخالف را برهم شکست و خار از پای هدایت بیرون اورد و خاک ضلالت و جهالت بر باد هوا داد . نسبت دیگر علما با او صورت ایینه بودند که ان را هیچ حقیقتی نباشد . » (تاریخ اولجایتو ؛ ص۱۱۸)


شرح قانون/ کتابی دیگر از قطب الدین شیرازی

یکی از دلایل اشتهار علامه قطب الدین شیرازی ؛ تحقیقات نجومی و ابتکارات ارزشمندش در ریاضیات بوده است به گونه ای کتابی معتبر به نام ؛ نهایت الادراک فی درایت الافلاک ؛ نوشت . (کشف الظنون ؛ ج۲ ؛ ص۱۹۸۵) از دیگر سوی ؛ وی در تحقیقات گسترده خویش یارای ان را یافت تا برای نخستین بار در جهان علت اصلی تشکیل رنگین کمان را بیابد . ( (تاریخ علم در ایران ؛ ص۸۹۳) ) نیازمند یاد کرد است که بر پایه ی باور برخی تاریخ پژوهان شاگرد او ؛ کمال الدین فارسی ؛ بود که توانست چنین کشفی نماید ( (تاریخ ایران کیمبریچ ؛ ج۵ ؛ ص۶۳۸) ) و البته اگر هم چنین بوده باشد بی گمان اندیشه های راهنمای استاد یاریگر شاگرد در به سرانجام رساندن تحقیقات بوده است . به هر ترتیب انچه روشن است تحقیقات و تالیفات علامه قطب الدین در مورد ستاره شناسی و ریاضیات به وسیله ی شاگردانش به اروپا نیز رسید و تاثیری ژرف و شگرف بر بسیاری از نامداران وادی دانش چون بیکن ؛ کپلر و داوینچی نهاد . (میراث ایران ؛ ص۴۵۷)

این نابغه ی بزرگ ایرانی در تاریخ علم پزشکی نیز از جایگاهی والا و ارزنده برخودار است . کتاب ؛ التحفه السعیدیه ؛ که به توسط او نگارش یافت از جمله کتابهای معتبر پزشکی ان عهد به شمار می امد و علاقمندان به طب و طبابت از ان بهره بر می گرفتند .(تاریخ ادبیات در ایران ؛ ج۳ ؛ ب۱ ؛ ص۲۴۱)

علامه قطب الدین به عنوان کسی که جامع تمام علوم بود در فلسفه و حکمت و به طور کلی انچه تحت عنوان علوم عقلی خوانده می شود نیز نقشی پررنگ ایفا نمود ؛ چنانکه ؛ کتابهای ؛ شرح اصول ابن حاجب ؛ شرح حکمت اشراق ؛ و ؛ دره التاج ؛ را در مورد فلسفه و منطق نگاشت . (تاریخ اولجایتو ؛ ص۷۰۱) دره التاج را باید دائره المعارفی برای علوم عقلی برشمرد ؛ زیرا در ان اقسام متفاوت حکمت و اصول و فروع علوم حکمی و همچنین منطق شرح داده شده است . (تاریخ ادبیات در ایران ؛ ج۳ ؛ ب۱ ؛ ص۲۴۱)

آرامگاه قطب الدین شیرازی / تبریز

انچه روشن است شمار اثار این دانشمند بزرگ که حضور تاریخیش دلیلی دیگر بر خدمت گسترده ی ایرانیان به جامعه ی بشری می باشد بسیار افزونتر از انچه یاد شد می باشد ؛ ناگفته پیدا است که یادکرد نام یکایک انها در این مختصر نمی گنجد . این اندیشمند نامی ایرانی سرانجام در سال ۷۱۰ هجری به روزگار قدرتمداری اولجایتو در شهر تبریز جان به جان افرین تسلیم کرد . در مورد تاریخ وفات او چنین سروده اند ؛

قطب فلک وجود ان جان جهان / چون قطب فلک زچشمه ها گشت نهان

در هفتصد و ده زهجرت اندر تبریز / یکشنبه هفدهم زماه رمضان (تاریخ گزیده ؛ ص۷۰۲)

کتاب نامه :

۱ ـ اربری ؛ ا ؛ ج ؛ میراث ایران ؛ ترجمه ی گروه مترجمان ؛ تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ؛ ۱۳۵۳

۲ ـ حاجی خلیفه ؛ مصطفی بن عبدالله ؛ کشف الظنون ؛ جلد دوم ؛ تهران : اسلامیه و جعفری تبریزی ؛ ۱۳۷۸ق

۳ ـ صفا ؛ ذبیح الله ؛ تاریخ ادبیات در ایران ؛ جلد سوم ؛ بخش یکم ؛ چاپ ششم ؛ تهران : فردوس ؛ ۱۳۶۸

۴‌ ـ فرشاد ؛ مهدی ؛ تاریخ علم در ایران ؛  جلد اول و دوم ؛ تهران : امیرکبیر ؛ ۱۳۶۵

۵ ـ قاشانی ؛ ابوالقاسم عبدالله بن محمد ؛ تاریخ اولجایتو ؛ به اهتمام مهین همبلی ؛ تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ؛ ۱۳۴۸

۶ ـ مستوفی ؛ حمدالله بن ابی بکر ؛ تاریخ گزیده ؛ به اهتمام عبدالحسین نوایی ؛ چاپ چهارم ؛ تهران : امیرکبیر ؛ ۱۳۸۱

۷ ـ ............. ؛ تاریخ ایران کیمبریچ ؛ گرداورنده جی . ا . بویل ؛ ترجمه ی حسن انوشه ؛ چاپ پنجم ؛ جلد پنجم ؛ تهران : امیرکبیر ؛ ۱۳۸۱ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« اگر فلسفه ی تاریخ از حاصل کار مورخ درس اخلاق و انسانیت به غیر مورخ می دهد و تاریخ را سرمایه ی عبرت و تجربت نسل ها می سازد مورخ هم لااقل یک درس ارزنده از فلسفه ی تاریخ می اموزد که خود ان می تواند نمونه ی رفتار انسانی هر ازادمرد صاحب وجدان باشد : فروتنی در باب انچه گمان می کند می داند و بی ادعایی در انچه می داند نمی داند . » « شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب »    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + تاریخ زبان دری در اذربایجان

+ رد تاریخ نوشته های دروغین ناصر پورپیرار

=====================

 

/ 24 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سورنا گيلانی

دوست گرامی جناب اريانام ؛ اينجانب هنوز درستی یا نادرستی نظرات پورپيرار در مورد آثار به يادگار مانده از روزگار باستان را مورد بررسی قرار نداده ام . با اين وجود با توجه به سبک و سیاق نوشته های پیشین او يقين می دارم که ارای او در مورد اين اثار و از جمله کعبه زردشت نيز بنيان چندان درستی ندارد و با هدفی ديگر غير از روشنگری تاريخی نوشته شده است .

سورنا گيلانی

دوست ارجمند سرکار خانم نازنين درود بر شما . به نکته درستی اشاره داشته ايد به راستی که تهاجم فرهنگی بر ما تحميل نشده است بلکه ما خود با ندانم کاريهای خويش به استقبال آن رفته ایم . به باور اینجانب بازگشت به خویشتن تنها راه پيشرفت فرهنگی و تنها شیوه عقب راندن مهاجمان فرهنگی است .

سورنا گيلانی

دوست ارجمند جناب اردشير درود بر شما . اينجانب به سياستهای حکومت در مطرح کردن برخی چهره ها يا گمنام نگه داشتن بسياری از بزرگان چندان کاری ندارم با اين وجود عالم نامی دوره مغول ؛ علامه حلی ؛ را از منظر تاریخ شایسته صفاتی که شما نسبت داده اید نمی دانم . چرا که او به رغم انکه به نگارش حديث دست يازيد اما از اخباريگری صرف دوری می گزيد و بدون تفکر و تامل احاديث را نمی پذيرفت . از ديگر سوی وی چندان اطلاعات از علوم مختلف داشت که بزرگی چون خواجه نصيرالدين طوسی در باب نجوم و احکام دينی مرتبط با نجوم با او به مناظره و مباحثه می پرداخت . خواجه رشيدالدين فضل الله همدانی دانشمند و سياستمدار نامی عهد ايلخانی نيز احترام بسيار برای او قائل بود . ميزان اطلاع او از دانش رياضی نيز تا بدان اندازه بود که فصلی از کتاب ؛ قواعد الاحکام ؛ خود را ( فی الاحکام متعلقه بالحساب ) نام نهاد . اين يعنی انکه او تلاش می داشت بسياری از ارای فقهی خود را با قوانين رياضی تطبيق و انگاه بيان دارد . به هر حال در مورد او بسيار بيشتر از اين می توان گفت . با سپاس . بدرود .

ahoora

سده فرخنده باد . ديدار شما را در اين جشن بزرگ آرمان داريم .

nazanin

با درود فراوان آتش جشن سده آتش مهر ميهن است جشن سده را به شما و تمام ايرانيان شادباش می گويم تارنگار من نیز به روز شد ديرزيوی شادزيوي

ریحانه

دروود. مطالب بسيار جالبی بود. به وبژه جستار مربوط به پورپيرار مزدور دولت آذربايجان...پيروز باشيد

آریانام

با درود به شما. تارنگار بنده با نوشتار جالبی با عنوان دین در انحصار نژاد سامی به روز شده است.

پیشاهنگ

تار نمای شما بسیار جامع وآموزنده است.من که استفاده زیادی از آن بردم.پاینده باشید و رستگار

پیشاهنگ

تار نمای شما بسیار جامع وآموزنده است.من که استفاده زیادی از آن بردم.پاینده باشید و رستگار

Carlos

درود، گاه، راهی که که در سوی چپ است مردم را به راستی رهنمون است و گاه، نابود کردن چيزی پيامد سازنده ای خواهد داشت! نابود کردن خدايی که پيامبری می فرستد و فرا می خواند به مينو! ... اميدوارم انديشه تان سراسر آفرينش باشد... درود